De filosofie van Mezquita & Associates

Creative recruitment is a people business

Over rekruteringsmethodes is al veel gezegd, maar tegenwoordig volstaan de klassieke, soms ook wel agressievere methodes niet langer om tegemoet te komen aan de eisen van bedrijven.
Volgend op het generalistisch profiel van Mezquita & Associates hebben wij ons een ervaring opgebouwd in de rekrutering van nationale en internationale profielen in de volgende domeinen:

  • Human Resources
  • Information & Technology
  • Production & Engineering
  • Sales & Marketing
  • Finance
  • Management & General Management

We worden beschouwd als headhunters maar eigenlijk is onze echte roeping “professional matchmaking”!

Mezquita & Associates streeft ernaar zijn geloofwaardigheid verder te versterken en levert uitsluitend diensten aan op het gebied van rekrutering en outsourcing van rekruteringsdeskundigen.

Dé parel, hét geschikte profiel is niet te vinden in een gegevensbestand. Ook niet via een vacature in de krant of op een website. Creativiteit is onze leuze. Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe, alternatieve kanalen. De vindingrijkheid en de beschikbaarheid van de Mezquita & Associates-medewerkers liggen aan de basis van ons hoge slaagpercentage. Meer dan 80 % van de aan ons toevertrouwde opdrachten worden binnen 3 maanden met succes bekroond.

Mezquita & Associates voert zijn opdrachten in volle transparantie uit dankzij een dagelijkse update van zijn activiteit rond de lopende opdrachten in een centrale database: een rapport hiervan wordt met een afgesproken frequentie ter beschikking gesteld van al de stakeholders van de opdracht.

Het business model van Mezquita & Associates impliceert dat al zijn Consultants een gedogen ervaring hebben in de business en/of operations activiteit van een organisatie. Het is deze expertise samen met de HR-competenties die maken dat zij een reële knowhow hebben om de menselijke kwaliteiten en de motivatie op te sporen die de toegevoegde waarde vormen van een kandidaat: kandidaten met een gelijkwaardig cv evalueren in de context van de geboden opportuniteit op basis van aandacht voor de waarden, de persoonlijkheid en de emotionele kwaliteiten van de kandidaat. Deze moeten passen bij  de bedrijfscultuur teneinde een harmonieuze integratie en zijn persoonlijke ontplooiing in de toekomstige werkomgeving mogelijk te maken.

Mezquita & Associates analyseert voortdurend de verwachtingen van de kandidaten en begeleidt hen ook in de evaluatie van hun reële mogelijkheden. De kandidaten realiseren zich dat beide factoren doorslaggevend kunnen zijn voor het verdere verloop van hun loopbaan.

Mezquita & Associates stelt alles in het werk om de perfecte synergie te bereiken tussen de onderneming en haar toekomstige medewerker.

2011 © Mezquita - All rights reserved - Communication & Web by Header