Mezquita & Associates, een goedgekeurde en erkende onderneming

In België wordt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geregeld op het niveau van de gewestelijke en federale overheden. Het is eveneens de zorg van de partners voor werk, verenigd binnen Federgon.

Mezquita & Associates garandeert zijn kandidaten dat het de toevertrouwde persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt in het kader van de rekruteringsopdracht die in onderlinge overeenstemming is bepaald. Door deze verbintenis aan te gaan, geniet Mezquita & Associates officiële erkenning.

De volgende links geven u toegang tot de wetteksten en bepalingen die voor Mezquita & Associates gelden:

Tips voor kandidaten en bedrijven:
Vraag aan uw partner of hij wel de nodige goedkeuringen heeft van de bovenvermelde organismen. Indien niet, waarom hij die niet kan voorleggen.

Mezquita & Associates' database is registered at the Belgian Home Affairs Ministry, Committee for the Private Life, under the reference 001675922
Mezquita & Associates is member of the FEDERGON (Recruitement Offices Federation) and complies with the deontology promoted by this institution.
Mezquita & Associates is a recruitement office acknowledged by

  • Flemish Government, under the reference 370 B.
  • Region Brussels-Capital, under the reference B-AA05.0041.
  • Walloon Region, under the reference WRS 322.
2011 © Mezquita - All rights reserved - Communication & Web by Header