De veelgestelde vragen van onze kandidaten

1. Hoe kan ik vacatures per e-mail ontvangen?

Hiervoor kunt u zich registreren op verschillende websites, alsook op Mezquita.be.

2. Met verbazing zie ik dat een vacature soms langer dan één maand op uw site blijft staan. Is dit wel normaal?

Ja, een opdracht neemt gemiddeld 1 à 6 maanden in beslag maar een vacature stemt wel altijd overeen met een reële behoefte van een bedrijf.

3. Hoe kunnen de werkgevers mijn CV bekijken?

Wij kunnen uw gegevens raadplegen nadat u geregistreerd bent op onze website of op andere job boards. Wij betalen hiervoor jaarlijks toegangsrechten aan de verscheidene gegevensbestanden.

4. Is het mogelijk een anonieme CV achter te laten?

Dit is niet altijd mogelijk, slechts bepaalde job boards laten dit toe.

5. Hoe lang kunnen de werkgevers mijn CV inkijken?

Tot u zich uitschrijft. Soms worden uw gegevens automatisch uit het bestand gewist indien blijkt dat uw CV gedurende 6 maanden niet werd geraadpleegd.

6. Wat gebeurt er wanneer mijn CV niet overeenstemt met de voorgestelde vacatures?

Uw CV wordt voor latere vacatures geregistreerd ofwel beantwoordt hij niet aan de door ons behandelde opdrachten.

7. Mezquita & Associates heeft geen passende job voor mij. Wat gebeurt er dan met mijn CV?

Wij registreren uw CV en houden u verder op de hoogte van nieuwe vacatures.

8. Wie behandelt mijn sollicitatie?

Mezquita & Associates garandeert u dat de beheerder van uw dossier een universitaire opleiding genoot en / of de nodige ervaring bezit.

9. Het rekruteringsproces. Hoe en door wie word ik aangesproken?

Onze consultant heeft veel ervaring inzake sollicitatiegesprekken. Hij analyseert de vereisten van de kandidaat en de klant en evalueert uw verschillende competenties op het vlak van communicatie, teambeheer, stress, stiptheid, organisatie, enz. Na dit interview kunt u zich kandidaat stellen en wordt uw wervingsdossier aan onze klant voorgesteld. Zou het gezochte profiel niet overeenstemmen met uw wensen, dan kunt u, in samenspraak met de consultant, beslissen om het rekruteringsproces stop te zetten.

10. Ik weiger een opdracht omdat ik niet beschikbaar ben. Word ik dan opnieuw gecontacteerd?

Jazeker, voor een vacature die u zou kunnen interesseren.

11. Wat gebeurt er als ik niet meer aan mijn nieuwe job wil beginnen?

In dat geval wordt u verwezen naar een rechtskundig adviseur die de juridische aspecten zal behandelen.

12. Is opgedane werkervaring noodzakelijk om te solliciteren?

In het algemeen zijn de diensten van Mezquita & Associates bestemd voor kandidaten die minimum 3 jaar ervaring hebben maar ook minder ervaren kandidaten kunnen in aanmerking komen.

13. Waartoe dienen de testen?

De testen bevestigen de indruk die wij over de kandidaten hebben. Gebaseerd op wetenschappelijke criterias met een heel beperkte foutenmarge laten de testen ons toe om de bekwaamheden, de vormen van intelligentie, de persoonlijkheid en het gedrag te bepalen. Zij evalueren het niveau van uw competenties. De testen kunnen het selectiegesprek soms vervangen of ook aanvullen.

14. Volgt Mezquita & Associates mij verder op na mijn aanwerving?

Ja, wij proberen regelmatig in contact te blijven met de aangeworven kandidaat.

15. Helpt Mezquita & Associates bij de salarisonderhandelingen?

Jazeker, de salarisonderhandelingen zijn de meest kritieke momenten tijdens het sollicitatiegesprek. Bij wederzijdse interesse, kunnen wij de kandidaat en het bedrijf helpen om tot een akkoord te komen.

16. Blijven de persoonlijke gegevens vertrouwelijk?

Zonder de toestemming van de kandidaat, wordt er geen informatie doorgegeven aan de klant. Blijken er problemen inzake vertrouwelijkheid, dan wordt een ombudsman aangesteld voor het bemiddelen van geschillen via Federgon (Federatie van partners voor werk). FEDERGON

17. Kunnen er kosten aangerekend worden?

Voor de kandidaat is arbeidsbemiddeling altijd gratis. In het kader van een opdracht mag geen enkel bureau enige vergoeding in enigerlei vorm aanvaarden, behalve dan vanwege de klant.

18. Op welke inlichtingen heb ik recht?

Als potentiële kandidaat wordt u zo volledig en objectief mogelijk ingelicht over de vacature en het gezochte profiel. Dusdanig kunt u beslissen of u al dan niet aan het selectieproces deelneemt. Tijdens de procedure, hebt u steeds het recht om alle relevante informatie over het bedrijf, de functie-inhoud, de eventuele werkomstandigheden en de volgende stappen van de selectie te ontvangen.

19. Hoe kan ik weten hoe ver de rekrutering reeds gevorderd is?

U wordt op de hoogte gehouden van de verscheidene fasen in het selectieproces en geïnformeerd of u verder in aanmerking komt. De naam en de gegevens van de consultant, die zich met uw dossier bezighoudt, worden u meegedeeld.

20. Heb ik toegang tot mijn dossier?

Op vraag kunt u uw dossier en het advies van het bureau inkijken. U kunt eveneens een kopie van de door u overhandigde documenten aanvragen.

21. Vraagt u referenties?

Referenties kunnen slechts opgevraagd worden indien wij daarvoor uw schriftelijke toestemming hebben gekregen. Wij vragen nooit referenties aan uw huidige werkgever zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Het expliciet vermelden van een referentie in uw CV wordt wel beschouwd als een impliciete toestemming. Alvorens referenties op te vragen, voeren wij een grondige analyse van uw CV uit zodat wij alleen maar gerichte vragen stellen.

22. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het bureau respecteert de persoonlijke levenssfeer en gegevens van de werknemers en verbindt er zich toe de persoonlijke gegevens uitsluitend te raadplegen en te gebruiken bij arbeidsbemiddeling, mits het akkoord van de kandidaat. Mezquita & Associates eerbiedigt de bepalingen van de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer (omschrijving inzake de mededelingsplicht, het recht van inzage, de verbetering en de verwijdering van gegevens), in het belang van de werknemer en zijn / haar persoonlijke gegevens. Tijdens de wervingsprocedure behandelt het bureau de betrokkenen op een respectvolle, objectieve en niet-discriminerende wijze (wat betreft geslacht, handicap, ras, leeftijd, enz.) en laat zich uitsluitend leiden door haar professionele aanpak in het belang van de klant en de kandidaat.

EndFAQ

2011 © Mezquita - All rights reserved - Communication & Web by Header